Origo’s Grant Workshop in Humanisticum’s Career day

In November, Origo participated in Humanisticum’s Career Day by organizing a grant workshop to help students gather necessary tools and skills for acquiring financial support for their projects. The workshop hosted about a dozen participants from various fields in the humanities as well as two guest speakers with intimate knowledge of how to survive in the world of grant proposals. The students found the workshop very helpful and hoped to attend one like it again soon. Origo and Humanisticum are looking into the possibilities for organizing another grant workshop in the spring semester.

Maria Blom, one of Origo’s two VPs, wrote the following report (in Finnish) to sum up the pointers from the event.

Origon Apurahatyöpaja Humanisticumin Urailtapäivässä 20.11.2017

hand-writing-note

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö Origo järjesti apurahapajan eri vaiheissa oleville humanistisen tiedekunnan opiskelijoille Humanisticumin Urailtapäivässä 20.11.2017. Tavoitteena oli järjestää kokeilullinen, työpajanomainen ja opiskelijalähtöinen tilaisuus, jossa avataan erilaisia keinoja löytää ja hakea rahoitusta omaan todelliseen tai vasta haaveena olevaan projektiin. Osallistujia pajassa oli tusinan verran, mikä oli toimiva määrä. Asiaa riitti kuitenkin niin paljon, että tunnin mittaiseksi kaavailtu tilaisuus kestikin kaksi tuntia.

Tilaisuuden aloitti apurahakirjailija ja Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriopiskelija Hanna Apajalahti. Hannan alustuksen jälkeen kävimme kunkin osallistujan tarpeita läpi akatemiatutkija Harri Kettusen johdolla.

Hanna kertoi seikkailuistaan apurahaviidakossa etsiessään rahoitusta kesällä ilmestyneelle Kulttuurimatkailijan Lappi -kirjalleen ja graduprojektiinsa Boliviassa, sekä esitteli kirjoittamiaan hakemuksia ja työsuunnitelmia. Hanna haki kirjoittamiseen rahaa yli kymmeneltä taholta ja sai sitä kolmelta. Hän korosti, miten tärkeää on yrittää sinnikkäästi, vaikka heti ei tärppäisikään. Samalla idea jalostuu hakemuksia viilatessa.

Pajalle tuntui olevan kova tarve, ja jatkoa toivottiin keväälle. Origo ja Humanisticum yhdistänevät jälleen voimansa, ja tiedotamme seuraavasta apurahatyöpajasta sen varmistuessa!

Tässä kaikille vielä Hannan ja Harrin neuvot tiivistettynä:

 • Rahaa on, sitä pitää vain uskaltaa ja osata pyytää oikealla tavalla.
 • Etsi itsellesi sopivimmat rahoitushaut. Hyviä saalistuspaikkoja ovat mm. aurora-tietokanta.fi, oman alan ammattilehdet sekä Apurahoja-muistutusryhmä Facebookissa (eri aloilla myös omia ryhmiä, kuten Taide- ja kulttuurialan työ- ja harjoittelupaikat, apurahat ja residenssit).
 • Muista olla ajoissa! Hakualustat ruuhkautuvat melkein poikkeuksetta viimeisinä päivinä. Pahimmassa tapauksessa et saa jätettyä hakemusta teknisten ongelmien takia.
 • Jo kandivaiheessa voi hakea, mutta summat ovat pienempiä ja hakukenttä on rajoitetumpi: esim. Wihurin säätiö myöntää rahoja myös alempaan korkeakoulututkintoon.
 • Humanistien kannattaa muistaa Kulttuurirahasto, joka on tukenut vahvasti erityyppistä humanistista tutkimusta.
 • Suomen Akatemian sivuilla on hyvä vinkkivarasto apurahanhakijalle.
 • Muista maakuntarahastot, etenkin, jos olet pienemmältä paikkakunnalta. Oman kylän kasvatteja tuetaan mielellään, vaikkei tutkimusaihe liittyisikään paikallisuuksiin.
 • Pidä mieli avoimena myös muunlaisille rahoituskeinoille. Esimerkiksi joukkorahoituksella voit rahoittaa projekteja, joilla on valmiiksi kiinnostunut kohderyhmä, vaikka ne eivät laajempaa tiedeyhteisöä innostaisikaan.
 • CV:n räätälöinti ei ole huijausta! Painota niitä seikkoja, jotka tukevat hakemustasi. Paisuta CV:täsi kirjoittamalla juttuja paikallislehtiin tai vastaaviin – kaikessa työnhaussa julkaisuluettelo ei ehkä paina, mutta kirjoitustyöhön kohdistetuissa apurahahakemuksessa kyllä.
 • Usein yhtenä kriteerinä vaaditaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kaikki tutkimus on ainakin jossain määrin yhteiskunnallista; selvitä itsellesi ja rahoittajalle ujostelematta, millä tavalla sinun projektisi on vaikuttava.
 • Hanki suosituksia alasi vaikuttajilta. Käy verkostoitumassa alan seminaareissa ja tapahtumissa tai ota yhteyttä sähköpostitse, esittele tutkimusaiheesi ja kysy rohkeasti suoraan, voisiko kyseinen guru kirjoittaa sinulle lyhyen, työtäsi puoltavan lausunnon. Mitä paremmin kyseinen henkilö tuntee oman aiheesi, sitä tehokkaampi ja vakuuttavampi suositus on rahoittajien silmissä. Suosittelijoita on oltava yleensä vähintään yksi, ja työsi mahdollinen ohjaaja on luonnollinen valinta suosittelijaksi. Kuitenkin suosituksia voi kerätä useita. Voit myös mainita hakemuksessa, että olet konsultoinut tiettyjä, nimeltä mainittuja huippututkijoita työhösi liittyen.
 • Usein työryhmänä hakeminen voi olla kannattavaa. Monet rahoittajat suosivat tieteidenvälisyyttä, kovien ja pehmeiden tieteiden liittoja ja jopa monialaisuutta. Kaikille työryhmän jäsenille ei tarvitse hakea täysiaikaista työskentelyapurahaa, mutta heidän osallisuutensa projektissa voi vakuuttaa rahoittajan.
 • Samaa ideapohjaa voi käyttää eri hakemuksiin, kun muistaa muokata sitä aina kuhunkin hakuun sopivaksi, samaan tapaan kuin työhakemusta. Ala koota master filea tulevia hakemuksia ajatellen. Tähän tiedostoon kirjaat ylös kaikki apurahaprojektiisi liittyvät ideat ja seikat, jotka voisivat kiinnostaa rahoittajia. Tästä pankista poimit helposti aina uusiin hakemuksiin relevantit asiat.
 • Työsuunnitelmassa esitä työn järjestelmällinen eteneminen esim. kuukauden tarkkuudella – siitä huolimatta, että apurahaa ei haettaisi koko työn ajalle.
 • Jos väitöskirja jumittaa, voi sen loppuun saattamiseen hyvinkin saada avustusta: on kaikkien etu, että työ tehdään loppuun.
 • Apurahan hakemiseen itseensä kannattaa aluksi suhtautua tieteellisen tutkimuksen tavoin, ja selailla esim. Aurora-tietokannasta myönnettyjä apurahoja läpi. Näin saat käsityksen, minkä tyyppisiä aiheita kukin taho rahoittaa, ja millaisilla summilla. Laske apurahantarpeesi todellinen budjetti, äläkä epäröi pyytää aiemmin myönnettyjä summia enemmän, mikäli tarvetta on.

 

Advertisements

A New Beginning

This year, the board members of the former Macondo, Alku, and Frontier student organizations have been busy working on a major change: the three organizations decided to unite forces in order to better serve the student body in the field of Area and Cultural Studies.

With the different Area and Cultural Studies units getting smaller and the university having restructured the degree program in the recent reformations, it simply made sense for our three small organizations to get together. Some other Area and Cultural Studies student organizations still also exist and serve the students of some specific units within the field. We look forward to working together with them!

The working title for our unification process has been ‘Uusi Alku’, Finnish for ‘New Beginning’, stemming from the Finnish name of the subject field (Alue ja kulttuuritutkimus). In the spirit of a new beginning, we finally decided to name the new organization Origo (lat. beginning, source).

So, what is Origo? Origo is a student organization for Area and Cultural Studies at the University of Helsinki, focusing mainly on North American Studies, Latin American Studies and European Studies.

What does Origo do? We will foster the academic and professional growth of our student body and promote the field by organizing different events related to the cultures and areas we represent. These events will include some completely new ideas by the new board as well as some of the old, familiar, beloved events traditionally organized by Macondo, Frontier, and Alku: Día de los Muertos, Thanksgiving dinner, and Food Carnival, for example, are all still going to be on the menu. We are also hoping to organize some excursions relevant to our members’ career plans. We will post the information about our events on our Facebook page as well as our email list as they come, so stay tuned!

In the meantime, the new board of Origo is finalizing all the necessary changes for the new organization to fully start working, such as rewriting our rules and designing our new logo. We have also started preparing our first event, fittingly celebrating cultural diversity by combining Día de los Muertos and Halloween into a day of fun on Friday, 3rd of November. See you all there!

 

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑